تبلیغات
گپ فرهنگی: مجید كافی - کتاب «فلسفه علم و علم دینی» به زودی منتشر می‌شود
 
گپ فرهنگی: مجید كافی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : mkafi
نویسندگان
برچسبها

از مجید کافی؛

13

کتاب «فلسفه علم و علم دینی» به زودی منتشر می‌شود

هدف از نگارش کتاب فلسفه علم و علم دینی فهم، نقد و تحلیل ادعا و دلیل مدعیان و مخالفان علم دینی است. و مهمترین هدف کتاب تاریخ در قرآن استنباط و استخراج مختصات تاریخ‌نگری و ویژگی های تاریخ نگاری قرآن است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دکتر مجید کافی مدیرگروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از انتشار پژوهش های جدیدش خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر کتاب نظریه اجتماعی قرآن توسط انتشارات پزوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشرشده است.


کتابهای تاریخ در قرآن و فلسفه علم و علم دینی در مرحله چاپ قرار دارند و همچنین هم اکنون کتابی با عنوان سبک زندگی از منظر قرآن را در دست نگارش دارم.

کتاب نظریه اجتماعی قرآن

کتاب نظریه اجتماعی که اخیرا توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است، ارتباط بر این پیش‌فرض مبتنی است که راه برون‌رفت از مسائل و مشکلات علوم سکولار، نظریه‌پردازی و تولید علم کارآمد بر اساس  نظریه‌های ساخته و پرداخته شده از متون دینی و هماهنگ با جهان‌بینی و فرهنگ جامعه است. بر اساس این پیش‌فرض این سؤال مطرح می‌شود که چه نظریه‌ای را می‌توان بر اساس مبنا یا مبانی شناخت جامعه در قرآن، ساخته و پرداخته کرد که اساس تبیینهای اجتماعی باشد؟

این محقق و نویسنده اظهارداشت: این تحقیق در صدد است در بخش نخست مؤلفه‌های پارادایمی علم دینی (اسلامی) را تبیین کند، و در بخش دوم مبانی شناخت جامعه را از آیات قرآن استنباط و استخراج کند و سرانجام بر اساس مؤلفه‌های پارادایمی تبیین‌شده برای علم دینی، و همچنین مبانی استخراج‌شده برای شناخت جامعه از قرآن، گامی به سوی تولید نظریه‌ای اجتماعی از قرآن برای فهم و تبیین واقعیتهای اجتماعی بر دارد.

در راستای پاسخ دادن به سؤال تحقیق از روش ابداعی که از سه بخش تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و روش مبنایی تشکیل می‌شود، استفاده شد:

۱٫ بخش تفسیر موضوعی شامل شناسایی آیات و روایات، و فهم معنای آیات و روایات است که به تولید داده‌های تحقیق منجر می‌شود.

۲٫ تحلیل محتوا، سه مرحله مفهوم‌پردازی، مقوله‌بندی و تعیین نقش مقوله‌ها را شامل می‌شود که طی آن مفاهیم اجتماعی قرآن استخراج و پس از تفسیر و فهم معنای آنها، مبناهای اساسی شناخت جامعه از بین آنها استنباط می‌شود.

۳٫ سرانجام بخش فهم مقوله اصلی و ارتباط منطقی و علّی بین مبانی به دست آمده (مقوله‌ها) است. در این مرحله دنبال فهم سلسله روابطی هستیم که مقولات را به مقوله اصلی مرتبط می‌کنند. روابط بین مقوله‌ها بر اساس علل و عوامل، پدیده، زمینه‌، شرایط میانجی، استراتژیهای کنش و کنش متقابل و نتایج و پیامدها مشخص می‌شوند.

نتایج به دست آمده عبارتند از: ارتباط انسانها نتیجه تلاش برای رفع نیازهایشان است؛ ارتباط انسان نتیجه رفع نیاز و محرکهای محیطی است؛ ارتباط نتیجه عوامل شناختی انسان است و براساس شناخت به برقراری ارتباط رو می‌آورد؛ در سطح خرد مسائل احساسی عامل شکل‌گیری ارتباط می‌شود؛ در سطح کلان به طور قطع رفع نیاز و عوامل شناختی در شکل‌گیری ارتباط موثرند و در سطح متوسط شرایط محیطی. به طور کلی نظریه اجتماعی ارتباط به این شکل در پایان تحقیق ظاهر شد که چون مردم به تنهایی ناتوان از انجام کارها و برآوردن نیازهای خود هستند (شرایط علّی)، با دیگران ارتباط (پدیده)‌ برقرار می‌کنند (استراتژی). از این رو می‌توانند اراده کنند تا کارهایی را که به تنهایی نمی‌توانستند انجام دهند، با همکاری دیگران انجام دهند.

کتاب تاریخ در قرآن

مهمترین هدف کتاب تاریخ در قرآن اسنتباط و استخراج مختصات تاریخ‌نگری و ویژگی های تاریخ نگاری قرآن است که با بهره‌مندی از روش تفسیر موضوعی قرآن و در پی آن تاریخ اندیشه اسلامی به آن اهتمام شده است. هدف کشف و فهم معرفت تاریخی وحیانی در مجموعه‌ای از قوانین عام و جهان‌شمول از بین پدیده‌های تاریخی مطرح شده در قرآن است که حرکت تاریخ تابع آنها است. هدف از بیان تاریخ در قرآن و اندیشه‌ اسلامی صرفا چون منبعی برای وعظ و اندرز نیست، بلکه از رهگذر آن نقد سیاسی، تربیت سیاسی و توجیه فرهنگی را نیز مدنظر است.

کتاب فلسفه علم و علم دینی

هدف از نگارش کتاب فلسفه علم و علم دینی فهم، نقد و تحلیل ادعا و دلیل مدعیان و مخالفان علم دینی است. به عبارت دیگر هدف این جستار ارائه بینشی است که بتوان در پرتو آن مواجه عالمانه با ایده علم دینی داشت. علم دینی از منظرهای مختلف می‌تواند مورد کاوش، تحلیل و نقد و بررسی قرار گیرد. در این جستار بر آن هستیم که علم دینی را با نگرشهای موجود در فلسفه علم مورد کنکاش قرار دهیم و در پایان هر بحثی نظر قرآن را درباره آن مورد جویا شویم. اما فلسفه علم چیست و چه تعریفی می‌توان از آن ارائه کرد، موضوعی است که قبل از پرداختن به تحلیل فلسفی علم دینی باید مختصری در باره آن به گفتگو بنشینیم.

کتاب سبک زندگی از منظر قرآن

کتاب سبک زندگی از منظر قرآن درصدد است سبک زندگی را از منظر دین اسلام مورد توجه قرار دهد. چگونگی تأثیر دین (اسلام) بر سبک زندگی به دو صورت قابل بررسی و مطالعه است. یکی مطالعه توصیفی و بیان چیستی و چگونگی وضعیت موجود سبک زندگی مؤمنانه در جوامع معاصر، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارها و راهبردهایی برای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب زندگی مؤمنانه؛ دو دیگر مطالعه هنجارین سبک زندگی ادیان به طور کلی یا یک دین خاص؛ به عبارت دیگر مطالعه برای یافتن پاسخ این پرسش که چه سبک یا سبک‌هایی را ادیان برای زندگی پیروان خود در دنیای معاصر پیش می‌نهند؛ یعنی اینکه هر دینی بر اساس جهان‌بینی و نظریه دیدگاهی خود سبک زندگی خاصی را به پیروان خود توصیه می‌کند. جهان‌بینی و نظریه دیدگاهی شامل آموزه‌هایی در مورد جهان هستی (طبیعت و انسان)، معرفت، ارزش‌ها و روش شناخت است. هر دینی بر اساس آموزه‌های دیدگاهی خود، پیروان خود را به زندگی کردن به سبک و شیوه‌ای متناسب با جهان‌بینی مورد نظر خود ترغیب می‌کند. سبک زندگی بر اساس جهان‌بینی دینی را می‌توان «سبک زندگی دینی» نامید یا «سبک زندگی مطلوب» دانست.

در شکل نخست مطالعه «واقعیت سبک زندگی»، تأثیر دین بر سبک زندگی‌های معاصر (ایستایی‌شناسی) و نقش دین در فرآیند شکل‌گیری «سبک زندگی» (پویاشناسی) بررسی می‌شود؛ در شکل دوم سبک زندگی مطلوب از نگاه ادیان، رابطه دین با نظریه‌هایی که درباره سبک زندگی ارائه شده است و نظریه خاص دینی در مورد سبک زندگی مورد کاوش قرار می‌گیرد؛ مثلاً پیوند نظریه سبک زندگی وبر با مذهب پروتستانیسم یا نظریه بوردیو با اسلام در شکل اخیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

این موضوع نیز واضح است که می‌توان در پایان شکل دوم مطالعه و بر اساس نظریه‌های سبک زندگی دینی به دست آمده، فرضیه‌هایی را ساخت و آن‌ها را در جوامع دینی معاصر مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. آن چه در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تحقیق به شکل دوم و آنهم نوع نظریه‌پردازی بر اساس منابع خاص دین اسلام در مورد سبک زندگی است؛ یعنی در این تحقیق به ظاهر آیات قرآن و روایات مرتبط برای به دست آوردن نظریه زمینه‌ای سبک زندگی و به تفسیر آیات برای تأیید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی نتایج) مراجعه می‌شود. در این تحقیق استنباط و استخراج نظریه سبک زندگی از آیات و روایات مرتبط و تفسیری (بر اساس روش ترکیبی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و نظریه زمینه‌ای) هدف است.

نوع مطلب : روش‌شناسی، مصاحبه‌ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 13 آبان 1396 05:01 ب.ظ
هیا! من این را درک می کنم مرتب کردن بر روی موضوع است، اما من مجبور بودم بپرسم.
مدیریت یک وبلاگ به خوبی ایجاد شده مانند
شما کار زیادی انجام می دهید؟ من با وبلاگ نویسی تازه کار هستم اما انجام می دهم
هر روز در دفتر خاطرات من بنویسید من می خواهم یک وبلاگ بنویسم، بنابراین می توانم تجربه شخصی و دیدگاه های خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارم.
لطفا به من اطلاع دهید اگر شما هر گونه پیشنهاد یا راهنمایی برای نام تجاری جدید
صاحبان وبلاگنویسان مشتاق متشکرم!
شنبه 1 مهر 1396 03:37 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who
has been conducting a little homework on this. And he
in fact bought me breakfast due to the fact that I
discovered it for him... lol. So allow me to reword
this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time
to discuss this topic here on your web site.
شنبه 18 شهریور 1396 05:21 ب.ظ
I got this website from my friend who informed me concerning
this website and at the moment this time I am browsing this
website and reading very informative articles here.
شنبه 18 شهریور 1396 12:34 ق.ظ
Appreciating the time and effort you put into your
blog and in depth information you offer. It's nice to come across a blog every once
in a while that isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:25 ق.ظ
Thank you, I have recently been looking for information about this subject for a while and yours is
the greatest I've found out till now. However, what about the conclusion? Are you sure about
the source?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
When some one searches for his necessary thing, so he/she needs to be available that in detail,
so that thing is maintained over here.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:40 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:53 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board and I
to find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing again and aid
others like you helped me.
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:32 ب.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you
share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to
send me an e-mail.
شنبه 14 مرداد 1396 06:48 ق.ظ
We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work on. You've performed a formidable process and our
entire group might be thankful to you.
جمعه 13 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
fantastic issues altogether, you just won a new reader.
What may you recommend about your put up that you just made a few days in the past?
Any sure?
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:16 ق.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.

I say to you, I certainly get irked while people think about worries that
they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
thing without having side effect , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
جمعه 6 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly feel this website needs much more attention. I'll probably be returning to read more,
thanks for the information!
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:00 ب.ظ
Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
شنبه 31 تیر 1396 07:41 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue with your website in internet explorer,
would test this? IE nonetheless is the market chief and a large
section of other people will pass over your excellent writing because of this problem.
یکشنبه 4 تیر 1396 11:41 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا کار درست با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما در
واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی
که. من با این حال کردم مشکل خود را با
جهش در منطق و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد
مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
یکشنبه 4 تیر 1396 10:33 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش
در منطق و یک ممکن است را سادگی
به پر همه کسانی شکاف. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من
را قطعا تا پایان مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:43 ق.ظ
Great blog here! Also your website quite a bit up very
fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to your host?
I want my website loaded up as fast as yours lol
جمعه 1 اردیبهشت 1396 11:17 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It in fact used to be a amusement account it.
Glance complicated to far delivered agreeable
from you! However, how could we be in contact?
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:13 ق.ظ
I want to to thank you for this excellent read!!
I certainly enjoyed every bit of it. I have you book-marked
to look at new stuff you post…
سه شنبه 28 دی 1395 02:30 ب.ظ
موفق باشید
سه شنبه 28 دی 1395 02:30 ب.ظ
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :